Mijn naam is Roel Rood en ik ben een BIG geregistreerde GZ-psycholoog. Sinds 2007 woon ik hier in Dokkum in het mooie Fryslan, daar mijn vrouw van oorsprong Friezin is en graag terug wou naar haar roots, maar vooral ook doordat ik mijn eerste baan hier in Dokkum kreeg aangeboden bij verpleeghuis de Waadwente en Revalidatie Friesland.

Oorspronkelijk geboren in Hoogkarspel, regio Enkhuizen, en altijd al een voorliefde gehad voor de medische wereld. Als hele kleine jongen wou ik altijd graag huisarts worden en liep ik met een koffertje onder mijn arm. Nu is dat veranderd, ik ben weliswaar iets groter geworden en de koffer is veranderd van dokterspullen naar psychologisch testmateriaal.

Mijn academische achtergrond startte op de VU te Amsterdam, waar ik een geweldige tijd heb beleefd als student Bewegingswetenschappen en later Psychologie met als afstudeerrichting Klinische Neuropsychologie. Al heel vroeg en nog steeds niet gestild, heb ik een honger naar alles omtrent het brein. De mogelijkheden van dit orgaan en de vele vragen die er nog steeds zijn bieden veel ruimte om over na te denken, maar vooral veel kansen op nieuwe inzichten die we kunnen gebruiken om de ziektes van nu te doorgronden en mogelijk tegen te gaan.

In mijn optiek, en ik ben altijd bezig naar het zoeken van een bron die nagenoeg alles kan verklaren, is het brein de zetel van de ons bestaan (met het hart op een goede tweede plek, net eronder). Het is deze reden geweest waarom ik me al tientallen jaren verdiep in alle wetenschappelijke feiten rondom het brein en de mogelijkheden om dit orgaan te herstellen dan wel positief te veranderen (neuroplasticiteit genoemd).

Binnen de neuropsychologie heb ik me dan ook hierin gespecialiseerd op het gebied van de ouderenzorg, waarbij ik als GZ-psycholoog (post academische studie in Groningen) me richt op de diagnostiek en behandeling van psychologische en neuropsychologische problemen bij ouderen, zoals cognitieve stoornissen, maar ook pijn en onbegrepen lichamelijke klachten vallen hieronder. Waarin het brein wederom een schakel is binnen deze klachten.

Hoewel de ouderenzorg mijn meest affiniteit en ervaring ligt, ben ik eveneens 9 jaar werkzaam geweest als revalidatiepsycholoog voor volwassenen met cognitieve stoornissen bij niet-aangeboren-hersenletsel en chronische pijnklachten. In dit spectrum komt men dan ook een scala aan onderliggende psychologische syndromen tegen als PTSS, angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, waarbij vooral PTSS mijn aandacht heeft zowel bij volwassenen als ouderen, daar dit onvoldoende belicht wordt in mijn optiek.

Ik geloof niet in ellenlange sessies met diepgravende psycho-analytische spitsvondigheden, maar meer in maatwerk. Mijn stijl is fris, het aantal sessies kort maar wel intensief per keer. Ik geloof heilig in het feit dat mensen zelf veel meer oplossingen in zich hebben dan zij zelf onder ogen willen zien en help daar graag bij. Maar dat vraagt wel een aanpak waarin ik veel van u en u van mij mag vragen.

Door grondig in kaart te brengen welke factoren er spelen op uw huidige problemen (dat soms confronterend kan zijn) en het samen opstellen van een oplossingsgerichte aanpak waar u achter staat. De visie is gericht op de problematiek van het heden en hoe dit op te lossen, al kijken we wel naar de onderliggende problematiek uit het verleden wanneer deze een rol speelt, maar zeker ook op het vasthouden van deze technieken in de toekomst.

Kenmerken: -Fris, helder, duidelijk, kortdurend en oplossingsgericht

Lid van Nederlandse vereniging voor Neuropsychologie en Registerpsycholoog NIP Arbeid & Gezondheid.

  • Kwalificaties: GZ-psycholoog BIG, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Gezondheid, EMDR-therapeut, ACT-therapeut, Oplossingsgericht Coachen , motiverende gespreksvoering, groepsdynamica, pijn & het brein.

– Wetenschappelijke achtergrond: universitaire opleiding psychologie met specialisatie klinische neuropsychologie VU Amsterdam. Cum laude afgestudeerd. Postacademische opleiding RUG tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Werkervaring in gesprekstechnieken en behandelvormen gericht op meest voorkomende psychische stoornissen en cognitieve problemen. Zeer veel ervaring in complexe diagnostiek van onbegrepen lichamelijke klachten (pijnstoornissen) en ouderenpsychologie.

Er wordt gewerkt met evidence-based behandelvormen volgens richtlijnen van het NIP waarin dient te worden gehouden, met een persoonlijke voorkeur voor de behandeltechnieken: oplossingsgerichte therapie, ACT, EMDR en cognitieve gedragstherapie.

Voor de cognitieve stoornissen en ouderenpsychologie geldt dat de diagnostiek de boventoon voert en zal een gedegen neuropsychologisch onderzoek worden uitgevoerd bij deze hulpvraag en cognitieve revalidatieadviezen en technieken worden aangeleerd.

De psychische problematiek en klachten laten zich helaas niet altijd voor een persoon makkelijk omzetten naar een specifieke hulpvraag en daarbij voorgeschreven behandelvorm. Derhalve volgt er immer het volgende stappenplan: intake, holistisch model (model waarin de belangrijkste factoren en gevolgen hiervan worden geschetst, maar ook de hulpbronnen en krachtbronnen en coping centraal staan), keuze target(s), psycho-educatie voor een behandelvorm op maat. Dit is mijn aanpak, met een gemiddeld van 8 sessies inclusief intake.

Psycho-educatie vormt een belangrijk blok binnen de behandeling van pijnstoornissen, daar ik als therapeut veel mensen meer heb zien lijden onder de onduidelijkheid van deze klachten. Dit leidend tot onzekerheid, onbehagen, en onbegrip van mensen uit de omgeving.