Tarieven Particulier

Wat zijn de kosten?

In 2016 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Ik heb met alle zorgverzekeraars, op de VGZ na, een contract. Mensen met een polis bij VGZ wordt aangeraden te informeren tot welk percentage men vergoed krijgt (meestal is dit 75%).

 PRESTATIE 
 KOSTEN
 Basis GGZ: Kort  € 453,79   (maximaal 5 gesprekken)
 Basis GGZ: Middel  € 773,19   (maximaal 8 gesprekken)
 Basis GGZ: Intensief  € 1.212,41 (maximaal 12 gesprekken)
 Basis GGZ: Chronisch  € 1.118,96 (maximaal 11 gesprekken)
 Niet-basispakketzorg consult  € 94,44 (per gesprek) betreft kosten van de gesprekken die buiten de vergoeding vallen (bijvoorbeeld een aantal aanvullende gesprekken)

Hierbij is ook nog een tussenvorm: transitiemodel (1-2 gesprekken): E 188,53

Elk gesprek duurt minimaal 1 uur.

(Psychologische diagnostiek (neuropsychologisch onderzoek) valt qua kosten onder Kort Traject.)

De verzekeraars vergoeden regelmatig extra zittingen in hun aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw verzekeraar. De gesprekken vallen onder de basis GGZ.

(Er is veel veranderd in de zorg.  De zorg in mijn praktijk valt onder basisggz. Dat betekent dat wanneer er sprake is van een DSM-IV classificatie het behandeltraject volledig vergoed wordt.  Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, zijn de verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts en een geldig legitimatiebewijs nodig. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor het eerste consult maar niet ouder te zijn dan 3 maanden.)

Tarieven Freelance GZ-psycholoog

E 92,50 p/u met 0,19 vergoeding per km

Tarieven Educator

Kosten: 125 euro per uur.  Km vergoeding 0,34 per km. Of per opdracht bespreekbaar.

Tarieven consultancy

E 92,50 p/u met 0,19 vergoeding per km